Гражданска отговорност – отговорност на всеки, който кара кола

Гражданска отговорност – отговорност на всеки, който кара кола

Гражданската отговорност е вид задължителна застраховка за автомобили . Текстът на гражданската отговорност гласи, че компанията, с която сключваме застраховката трябва да плати , договорената сума за щети , дело на застрахованото лице на друго превозно средство . Застрахователната сума на гражданската отговорност покрива както имуществени , така и неимуществени щети или незачитане на отговорностите на застрахования.

Какви опасности включва гражданската отговорност?

– наложителна застраховка „Гражданска отговорност“ на титулярите, при която компанията застраховател се натоварва със задачата да покрие отговорността на Застрахования за породените от него материални и нематериални щети на пътници, създадени от използването на автомобил до определените в Кодекса за застраховане стойности .

Трети лица са лица , които във времето на произшествието , са се намирали в съответното превозно средство , с платена гражданска отговорност. Ако към момента на пътно-транспортното произшествие пътниците в автомобила са повече от лицата/местата , въведени в гражданската отговорност, то сумата на компенсациите ще намалеят пропорционално и ще се разделят между лицата, пострадали в инцидента . Сумата , предназначена за компенсация на гражданската отговорност, не трябва да бъде по-голяма от общата застрахователна стойност на местата в автомобила .

– застраховка „Злополука на лицата в превозните средства”, с която ще имате покритие на шофьорското място или за всички пътнически места в колата . Застраховката, за разлика от гражданската отговорност, се използва навсякъде и се подписва при желание на клиента .

Открий най-добрата  гражданска отговорност 1
Открий най-добрата гражданска отговорност

Какво е застраховката „Злополука на лицата в превозните средства“ компонент от гражданската отговорност?

„Злополука на лицата в превозните средства“ е допълнителна застраховка, която Ви даваме като добавка към гражданската отговорност. Предназначението на застраховката „Злополука на лицата в превозните средства“ е да подсигури шофьора на колата спокойствие при събития по време на шофиране , които да са опасни за вашето здравословно състояние . Тъй като гражданската отговорност гарантира рискове единствено за 3-ти лица, т.е. всички пътници в моторното превозно средство , без водача , тази застраховка е вашата лична защита по време на шофиране . Застраховката „Злополука на лицата в превозните средства“, за разлика от гражданската отговорност, важи по целия свят и се включва допълнително и при желание от Ваша страна .

Защо е необходима гражданската отговорност?

– по изразено желание за подписване и на двете застраховки [гражданска отговорност и нараняване на лицата в колата ] ще си гарантирате спокойствие, че извън отговорността за нараняване на трети лица , при инцидент ще бъдат компенсирани водача и всички други пострадали пътници в застрахованото моторно превозно средство ;

– метод за оформяне в реално време, с помощта на онлайн платформа за заявяване и сключване на документи за гражданска отговорност;

– възможност за транспортиране на вашия документ за застраховката гражданска отговорност на вписан от клиента адрес;

– възможност за разглеждане на увреденото моторно превозно средство , което има гражданска отговорност, на адрес даден от клиента.

Изгодна  гражданска отговорност 2
Изгодна гражданска отговорност

Повишаване на застрахователните брокери , които продават гражданска отговорност

Предлагането на застраховки – гражданска отговорност дава основата за оферирането ѝ от все повече и повече наскоро учредени застрахователни агенции и застрахователни агенти . При подписването на този тип застраховка, трябва да внимавате и да се доверите на натрупаните години опит, доказаният авторитет и високото качество на Вашия бъдещ застраховател . По този повод ние ви предоставяме високо качество и специалисти , така да се докажем като вашият сигурен приятел за застраховката гражданска отговорност на вашия автомобил .

Растеж на търсенето на застраховките – гражданска отговорност

Застраховките от типа – гражданска отговорност всъщност са по-голямата част от пазара на застраховките в България . Година след година тенденциите за подписване на застраховката гражданска отговорност се променят драстично, като това се наблюдава още повече след вкарването на безусловната застраховка гражданска отговорност за всички моторни средства:

– 2012 година – 293,276,409 лева

– 2013 година – 318,792,586 лева

– 2014 година – 344,429,245 лева

– 2015 година – 368,230,120 лева

– 2016 година – 402,152,103 лева

Само за 5 години отбелязваме много голям прираст в търсенето на застраховки гражданска отговорност на мотори .

Перфектната  гражданска отговорност 3
Перфектната гражданска отговорност

Какви са условията за купуване на гражданска отговорност?

Самата гражданска отговорност се сключва за период от 12 месеца от считано от датата на издаване . Общата стойност на гражданската отговорност може да се изплати еднократно , или разделено на 2 или 4 вноски.

Гражданска отговорност за неподдържани леки и тежкотоварни автомобили

Съответно Кодекса за застраховането, гражданската отговорност е обезателна за коли , записани на територията на страната и не са спрени от движение . Това важи и за собствениците , които не карат колите , но все още притежават номерата и талоните . Тези автомобили отново е редно да имат валидна застраховка гражданска отговорност. Поради това уточнение ние ви препоръчваме да не забравяте дребните елементи , защото пренебрегването и незачитането на Кодекса за застраховането причинява проблеми . Според текста на Кодекса, водачите на коли , които нямат платена задължителната гражданска отговорност, могат да бъдат санкционирани . Стойността на глобата , поради липсата на гражданска отговорност варират в диапазон от 400 до 600 лева за физически лица, а за юридически – от 2000 до 5000 лева.

Нашите оферти за  гражданска отговорност 4
Нашите оферти за гражданска отговорност

Спрете се на доверен приятел за вашата застраховка гражданска отговорност

Спрете се на нашата застраховка гражданска отговорност, за да имате спокойствие и сигурност с всяко запалване на колата. Нашата компания е доверен приятел на водачите в в страната, като нашите застраховки гражданска отговорност осигурят надеждност на хилядите застраховани клиенти. Освен нашата гражданска отговорност, погледнете и :

Изгодна  гражданска отговорност 5
Изгодна гражданска отговорност
Нашите оферти за  гражданска отговорност 6
Нашите оферти за гражданска отговорност
Видове  гражданска отговорност 7
Видове гражданска отговорност
Перфектната  гражданска отговорност 8
Перфектната гражданска отговорност
Открий най-добрата  гражданска отговорност 9
Открий най-добрата гражданска отговорност

Какви опасности включва гражданската отговорност?
Какво е застраховката „Злополука на лицата в превозните средства“ компонент от гражданската отговорност?
Защо е необходима гражданската отговорност?
Повишаване на застрахователните брокери , които продават гражданска отговорност
Растеж на търсенето на застраховките – гражданска отговорност
Какви са условията за купуване на гражданска отговорност?
Гражданска отговорност за неподдържани леки и тежкотоварни автомобили
Спрете се на доверен приятел за вашата застраховка гражданска отговорност